Súťaž 2018
Späť na zoznam

materská škola

Naša MŠ sa nachádza v centre mesta Považská Bystrica, v kľudnom, čistom prostredí, obklopená zeleňou.. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania sú veľ mi dobré. V blízkosti MŠ sa nachádza vrch Veľký a Malý Manín, prekrásna Manínska Tiesňava, zrúcaniny Považsko-bystrického hradu, pekné lesy a lúky. Deti sú počas celého roka vedené k láske a ochrane prírody. MŠ pred desiatimi rokmi prešla kompletnou rekonštrukciou. Súčasťou MŠ je priestranná školská záhrada, ktorú plánujeme v blízkej budúcnosti doplniť o nové hracie prvky. Pre vzájomnú spoluprácu osôb podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní našich detí je charakteristická tímová práca, inovácia, aktivita, angažovanosť a kreativita. Hymna našej MŠ My sme zdravá školička, prekvitajú nám líčka. Na výlety chodíme, v bazéne sa brodíme. Do tej našej školičky, tešia sa vždy detičky. Kto sa s nami chce zahrať, musí ku nám utekať. Cvičíme a skáčeme, do príroda chodíme. Kto chce zdravý múdry byť, mal by do škôlky chodiť.

Lánska 952, Považská Bystrica, 017 01 042 4362316
Joppeková Ľubica 4 triedy
mslanska@centrum.sk 89 detí celkovo