Súťaž 2018

Vyhrajte
rozprávkový hrad
pre vašu škôlku

Prihlásené škôlky podľa kategórií

Stiavnicka 203/32 34 detí
Hronské Kľačany 319 38 detí
Ľuborčianska 2 48 detí