Súťaž 2018

Vyhrajte
rozprávkový hrad
pre vašu škôlku

Prihlásené škôlky podľa kategórií

Ďumbierska 40 127 detí
Dr. Štefana Heska 921 130 detí