Súťaž 2018

Vyhrajte
rozprávkový hrad
pre vašu škôlku

Prihlásené škôlky podľa kategórií

Námestie arm.gen.L.Svobodu 15 134 detí
Ďumbierska 40 127 detí