Súťaž 2018

Vyhrajte
rozprávkový hrad
pre vašu škôlku

Prihlásené škôlky podľa kategórií

Bancikovej 2 175 detí
Jenisejská 24 158 detí