Súťaž 2018
Späť na zoznam

Materská škola 9.mája, Banská Bystrica

Materská škola 9.mája sa nachádza v príjemnej lokalite na sídlisku Uhlisko v blízkosti prírodného prostredia pod Urpínom. Je to trojtriedna materská škola s heterogénnymi triedami. Sídli v dvojpodlažnej účelovej budove, má krásny areál bohatý na zeleň s tromi pieskoviskami, preliezačkami, hojdačkami a náučným chodníkom. Slúži na pohybové, športové, edukačné aktivity a hry detí.

9.mája 26, 974 01, Banská Bystrica 0911207040
Štromajerová Lenka 3 triedy
lenkastromajerova90@gmail.com 60 detí celkovo