Súťaž 2018
Späť na zoznam

Materská škola - Zvedavé slniečka

Materská škola ZVEDAVÉ SLNIEČKA v Bardejovskej Novej Vsi je štátnou školou ktorej zriaďovateľom je Mesto Bardejov. Sme 2 triedna materská škola a poskytujeme celodennú výchovu a vzdelávanie pre deti od 2 do 6 rokov a pre deti s odloženou školskou dochádzkou. Sme aktívna materská škola so šikovnými deťmi a tak si s chuťou a s radosťou zasúťažíme o tento krásny rozprávkový hrad na náš školský dvor... a určite by sme sa chceli stretnúť s princeznou a žabkou BUPI :)

Lipová 37, 085 01 Bardejov 0544724004
Daniela Gulašová 2 triedy
ms.bnves@gmail.com 47 detí celkovo