Súťaž 2018
Späť na zoznam

ZŠ s MŠ Bežovce

Sme jednotriedna materská škola v obci Bežovce .Našim symbolom je dúha,ktorá symbolizuje široké spektrum rôznorodých činnosti deti a spätosť materskej školy s prírodou. Každá farba dúhy je iná – jedinečná, tak ako aj deti v našej materskej škole. Dramatizácia veršovanej rozprávky Keď pršalo mrholilo ,žabiatko sa narodilo ... touto témou sa niesol celý deň v MŠ .Detí si vyrobili čelenky ,dramatizovali veršovanú rozprávku Žabiatko ,tancovali a zabávali sa so žabkou Bupi.

Bežovce 422, 072053 Bežovce 056/6590250 , 0918908233
Anna Sabo Balogová 1 trieda
msbezovce@centrum.sk 16 detí celkovo