Súťaž 2018
Späť na zoznam

Materská škola, J.A. Komenského, Michalovce

Materská škola sa nachádza uprostred sídliska Juh. Má vytvorené dobré podmienky pre rozvoj pohybových aktivít, telocvičňu, krásny školský dvor s dostatočným množstvom zelene. Novovybudované dopravné ihrisko ponúka možnosti overiť si vedomosti a zručnosti z oblasti dopravnej výchovy. Realizuje sa projekt Zelená škola. V priestoroch MŠ na nachádza fínska sauna. Saunovanie detí sa uskutočňuje v projekte Sauna v našej škôlke ako prevencia vzniku ochorení a otužovanie organizmu. S radosťou sa zapojíme do súťaže a tešíme sa na karneval s Bupi.

J.A. Komenského 2, Michalovce 0917751558
Bc. Drahomíra Pastiríková 5 tried
drahomira1@gmail.com 110 detí celkovo