Súťaž 2018
Späť na zoznam

Materská škola

do súťaže sa chceme prihlásiť s celodenným Bupi programom, ktorý vyvrcholí Bupi karnevalom.

Školská 1146/3, Lendak 059 07 0908 163 465
Bc. Lenka Grichová 9 tried
lena.grichova@gmail.com 198 detí celkovo