Súťaž 2018
Späť na zoznam

MŠ sv. Vincenta de Paul

Materská škola sv. Vincenta de Paul začala svoju prevádzku v šk. roku 2010/2011 s počtom detí 19. Nakoľko je záujem o našu materskú školu svojou činnosťou veľký záujem, dnes má MŠ 6 tried a 130 detí. Naša MŠ ponúka deťom nie len výchovno - vdelávací program, ale aj širokú škálu krúžkovej činnosti a iných aktivít ako sú, Akadémia Mateja Tótha, Korčuľovanie, Plávanie, Balet a i. Sme Materská škola zameraná na výchovu v kreťanskom duchu.

Saratovská 87, Levice 93405 0903840843
Adriana Lieskovská DiS. 6 tried
ms@vincent-levice.sk 129 detí celkovo