Súťaž 2018
Späť na zoznam

Materská škola Kalinčiakova

Materská škôlka Kalinčiakova v Bratislave vznikla ako štátna škôlka pred štyrmi rokmi. Pri materskej škole sa nachádza ja základná škola. V škôlke sa nachádzajú 4 tiredy rozdelené podla veku dieťata.. Pri škôlke máme areál ale bohužiaľ ihrisko čo máme je už v zlom stave a nie je vhodné pre malé deti aby si neblížili. Taktiež ako pomerne nová štátna škola nám chýbajú veci a preto sa radi zapájame do projektov ,ktoré sú lukratívne a vedia nám zveľadiť skrášliť našu škôlku. Materská škola sa zameriava na všeobecnú pohybovú výchovu, športové činnosti, anglický jazyk a špecifickú prípravu na školu formou „Tréningu fonetického uvedomovania podľa Eľkonina“, ktoré rozvíja v školskom vzdelávacom programe "Hráme sa a športujeme celý deň". Všeobecná pohybová príprava je zameraná na rozvíjanie motorických zručností nevyhnutných na formovanie zdravého životného štýlu a základov športu. Špecifická pohybová príprava je zameraná na futbal, florbal, atletika, korčuľovanie a plávanie. Z pedagogických prostriedkov prevláda učenie hrou, zážitkové učenie, pracovné aktivity, projekty. MŠ spolupracuje s CPPPaP. Projekty: Dajme spolu gól, Olympizmus v materskej škole. Pravidelne organizuje divadelné predstavenia, environmentálne vzdelávacie podujatia, výlety, obohacuje výchovu a vzdelávanie o rozvíjanie ľudovej slovesnosti a tradície.

Kalinčiakova 12, Bratislava +421 918 185 688
Ing. Petra Požgayová , MBA 4 triedy
info@abchracky.sk 80 detí celkovo