Súťaž 2018
Späť na zoznam

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, Elokované pracovisko, Čadca

Naša škôlka je súčasťou projektu Regionálneho centra autistov, ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí s autizmom. Edukačný proces prebieha v štruktúrovanom prostredí triedy podľa individuálnych vzdelávacích plánov. V edukácii sa uplatňujú rôzne formy a metódy práce. U detí sa uplatňuje forma TEACCH programu (Treatment and Education of Autistic and Communication handicapped Children) určeného práve pre deti s autizmom. Pri eliminácii porúch správania uplatňujeme behaviorálne metódy. Edukácia prebieha blokovou výučbou.

Paláriková 2311 , Čadca 02201 0944615670
Mgr. Lucia Durajová 5 tried
LUCIK@azet.sk 19 detí celkovo