Súťaž 2018
Späť na zoznam

Materská škola Nižný Hrušov

Naša materská škola v Nižnom Hrušove je dvoj triedna materská škola, ktorá sa aktívne zapája do rôznych projektov a súťaži. Oboznamujeme sa s anglickým jazykom, zapojili sme sa do projektu Medvedík Nivea pomáha deťom, Dajme spolu gól. Aktívne sa podieľame a spolupracujeme so Základnou školou, organizáciami v obci, pripravujeme bohaté kultúrne programy v rámci rôznych akcií. Organizujeme pre rodičov bohaté akcie spojené so súťažami a rôznymi vystúpeniami.

Hlavná 540, 094 22 Nižný Hrušov 0915947910
Mária Šandrejová 2 triedy
maria.sandrejova@gmail.com 42 detí celkovo