Súťaž 2018
Späť na zoznam

Materská škola pri základnej škole

Materská škola pomáha rodine v jej starostlivosti o dieťa. Detstvo je krátky čas a preto záleží na kvalite prežitia každého roka. Našou každodennou snahou je, aby sme vytvorili a vytvárali podmienky pre úspešné vzdelávanie a citovú výchovu detí. Hlavným koncepčným zámerom je výchova a vzdelávanie detí rešpektujúca ich osobnosť a individuálne potreby v zmysle vlastných cieľov a poslania našej MŠ. Dopĺňa rodinnú výchovu a výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Materská škola sa nachádza v krásnej dedinke Povina na Kysuciach. Je 2- triedna a poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Taktiež poskytuje deťom aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.Je účelovým predškolským zariadením, ktoré spĺňa všetky predpoklady pre cielenú výchovno-vzdelávaciu činnosť. V MŠ pracujeme podľa vlastného Školského vzdelávacieho programu ,,JEDĽOVIENKA", ktorý je zamerany na ľudové tradície a kuturu.

Povina 171, Povina 023 33 0911 234 976
Mgr. Lenka Rybánska 2 triedy
mspovina@gmail.com 36 detí celkovo