Súťaž 2018
Späť na zoznam

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Vinica

Naša škôlka je dvojtriedna, vo veľkej triede máme 20 škôlkarov, v malej 16.

Pivničná 673, Vinica 99128 0907/315337
Mgr.Anett Szécsényi 2 triedy
msvinica.vjm@gmail.com 36 detí celkovo