Súťaž 2018
Späť na zoznam

Materská škola

Sme novozriadená štatna materská škola. Denno-denne deťom poskytujeme láskyplné prijatie. Napľňame ich životy zmysluplnými výchovno-vzdelávacími činnosťami. Našou odmenou za to je ich šťastný džavot a smiech. Vidieť ich radostne sa hrať v spoločnosti rovesníkov, vytvárať si prvé detské priateľstvá, postupne sa učiť spolupracovať, vzájomne sa rešpektovať a mať rád jeden druhého je cieľom nášho snaženia a náplňou našej práce.

Vyšehradská 17, Bratislava 0903493404
Anna Pukajová 7 tried
msvysehradska@strediskoskole.sk 165 detí celkovo