Súťaž 2018
Späť na zoznam

Základná škola s Materskou Školou POVINA

Naša materská škola sa nachádza v malej obci Povina. Jej okolie tvorí prekrásna príroda v doline Povinskeho potoka, prameniaceho na Kykuli. Život v MŠ je spätý s okolitou prírodou a ľudovými zvykmi a tradíciami nášho regiónu. Keďže okrem vštepovania prvkov regionálnej výchovy je naša MŠ zameraná na rozvíjanie základov zdravého životného štýlu, radi sme privítali možnosť zapojiť sa do súťaže. Pomôže nám nielen obohatiť prácu s deťmi o nové veselé aktivity, ale poskytne nám aj možnosť získať krásnu cenu , ktorá prispeje k rozvoju pohybových aktivít našich detí na čerstvom vzduchu. Tento rok školské kolo úspešne zvládol iba Timotej Ondrášek z 9. ročníka, ktorý následne v okresnom kole získal 2. miesto a zúčastnil sa aj krajského kola v Žiline

Povina 323, Povina 023 33 0911760201
Mgr. Ľubomír Kobeda 9 tried
skola@zspovina.edu.sk 91 detí celkovo