Súťaž 2018
Späť na zoznam

ZŠ s MŠ Štefana Moysesa

"Či si malý a či veľký príď k nám, otvárame dvere a náruč dokorán. Sme tu jedna veľká rodina, len spoločne budeme aj vrchy pohýnať." Materská škola bola zriadená v základnej škole v roku 2005 ako jednotriedna. Počas ďalších rokov sme sa rozrástli na trojtriednu s počtom detí 58. V materskej škole vládne rodinná atmosféra a za veľký benefit považujeme aj to, že sídlime v jednej budove so základnou školou a veľmi úzko spolupracujeme. Navzájom si pomáhame a podporujeme sa, učíme deti spolupracovať - máme spoločné projekty, ktoré sú založené na spolupráci malých a veľkých. Tešíme sa veľkému záujmu zo strany rodičov a obetovali sme veľa času a energie na rekonštrukciu interných priestorov MŠ. Žiaľ aj exteriér potrebuje svoje vynovenie a rozšírenie. A preto sme sa zapojili do tohto projektu o rozprávkový hrad. Náš ,,Bupi karneval“ bol výnimočným dňom, ktorý sme si naplno s deťmi užili.

Andreja Kmeťa 1, Žiar nad Hronom 965 01 0908 874 292
Erika Mandincová 3 triedy
mandincova@zssmzh.edu.sk 58 detí celkovo