Súťaž 2018
Späť na zoznam

Materská škola Prusy

Naša materská škola je jednotriedna a leží v malej obci Prusy. Je zameraná na ľudové tradície a zvyky. Veľký dôraz kladieme na pohyb, ktorý uskutočňujeme vychádzkami do lesa, turistikami a hrami na školskom dvore. Žiaľ, tam máme len pieskovisko a kolotoč. Radi súťažíme a Vaša výzva na výhry nás zaujala. S nadšením sme sa všetci zapojili do príprav karnevalu a aj dobre zabavili. Ďakujeme!

Prusy 177, 957 03 PRUSY 038/76 82 428
Bc. Ľubica Rusová 1 trieda
materskaskolaprusy@gmail.com 18 detí celkovo