Súťaž 2018
Späť na zoznam

Zvedavé slniečka

Naša materská škola sa zameriava na rozvoj environmentálneho cítenia, zdravý životný štýl a ochranu prírody. Chceme, aby naše detí dokázali pochopiť zákonitosti prírody, vedeli vnímať krásu, objavovať novú pre nich nepoznané javy. Chceme učiť detí a pripravovať ich na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, priateľstva medzi národmi, etnikami a náboženstvami. Pri stanovení vlastných cieľov sme vychádzali z potrieb a záujmu rodičov. Hlavným cieľom našej materskej školy je, aby dieťa ,ktoré získa základy výchovy a vzdelávania poskytované našou materskou školou bolo čestné, morálne , charakterné, vzdelané a múdre, samostatné, aktívne a hlavne šťastné. Naším cieľom je rozvíjať materskú školu tak, aby bola modernou a príťažlivou pre dieťa ale aj rodičov.

Dolné Obdokovce 184, Dolné Obdokovce 951 02 +421 903 762 193
Bc.Blanka Bencová 2 triedy
materskaskola@dolneobdokovce.sk 25 detí celkovo