Súťaž 2018
Späť na zoznam

Materská škola v Cíferi

Materská škola Cífer je štátna materská škola a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Prostredníctvom Školského vzdelávacieho programu "Šťastné a zdravé deti" a jeho motta:"Chceme sa hrať, učiť sa a smiať" chceme pomáhať deťom objavovať a spoznávať svet plný farieb, tónov, vôní, pokoja a zdravia. Prevádzková doba materskej školy je v pracovných dňoch v čase od 06:00 do 17:00 hod. Areál školy tvorí rozsiahly školský dvor s bohatou zeleňou, okrasnými kvetmi a peknými preliezkami, ktoré poskytujú deťom dostatok priestoru pre rôzne pohybové aktivity. V materskej škole je 8 tried a v súčasnosti navštevuje našu materskú školu 170 detí. Pracovný kolektív tvorí 17 pedagógov a 14 nepedagogických zamestnancov. Pri našej výchovno-vzdelávacej práci ako aj pri výchove v rodine ide o spoločný záujem - ide o dobro dieťaťa a rozvoj jeho vedomostí,schopností a zručností.

Námestie A. Hlinku , Cífer 91943 03355 99 123
Mgr. Adamíková 8 tried
mscifer.zastupkyna@gmail.com 170 detí celkovo