Súťaž 2018
Späť na zoznam

Materská škola Drienica

Naša materská škola sa nachádza v obci Drienica. Je to jednotriedna materská škola s heterogénnym zložením detí s celodennou prevádzkou. Okolie materskej školy obklopuje bohatá prírodná scenéria. Horná časť obce prechádza do rekreačno-športového strediska Drienica Lysá. Výchova a vzdelávanie prebieha podľa školského vzdelávacieho programu Hrou poznávame svet a chránime prírodu.

Drienica, Sabinov 083 01 0915 545 175
Mária Žihalová 1 trieda
majka.zihalova@gmail.com 14 detí celkovo