Súťaž 2018
Späť na zoznam

Materská škola pri Základnej škole, Brodňanská 110/17, Žilina-Brodno

Základnou charakteristikou našej materskej školy je klíma rodinného prostredia, ktorá pramení z úzkej spolupráce medzi materskou školou, základnou školou a rodinami, žijúcimi v tejto prímestskej časti mesta Žilina. Aj táto "Bupi-súťaž" je ďalšou možnosťou, ako sa opäť spoločne s rodičmi podieľať na živote materskej školy a sprostredkovať tak spoločné zážitky.

Brodňanská 110/17, Žilina 01014 0948 484071
Helena Ščambová 3 triedy
helamaterskas@gmail.com 51 detí celkovo