Súťaž 2018
Späť na zoznam

Materská škola Lienka

Poslaním našej Materskej školy je pomáhať deťom hľadať cesty aktívnej sebarealizácie s dôrazom na ich vlastné psychické, fyzické zdravie; viesť deti k utváraniu pozitívneho vzťahu k sebe, k ľuďom, k svetu a k poznávaniu. Chceme umožniť deťom prežiť aktívne a šťastné detstvo tým, že im vytvoríme príjemné a priateľské prostredie bez zbytočného zhonu, kde sa budú cítiť dobre. V materskej škole vládne kamarátska nálada, atmosféra, pochopenie a vzájomná úcta a tolerancia intakosti (odlišnosti) každého dieťaťa.

Ihľany, 51 0911837045
Mgr. Iveta Pompová 1 trieda
ivetapompi@gmail.com 25 detí celkovo