Súťaž 2018
Späť na zoznam

Materská škola- óvoda

V Materskej škole sú 3 triedy s vyučovacím jazykom slovenským a 1 trieda s vyučovacím jazykom maďarským. Máme veľký priestranný dvor s množstvom stromov. Preliezky postupne vymieňame za nové. V tomto roku prebehla rekonštrukcia budovy. Ešte musíme upraviť areál. Deti majú možnosť navštevovať krúžok - anglického jazyka a logopedickej starostlivosti. Organizujeme pre deti rôzne aktivity v spolupráci s rodičovským združením. od septembra sme už stihli - súťaž v behu, tekvicovú parádu, sokoliarske vystúpenie, v novembri más čaká Deň MŠ, šarkaniáda, divadlo a Bupi karneval, na ktorý sa veľmi tešíme.

Sládkovičova 2, Nesvady 94651 0902625307
Mgr. Milada Horváthová 4 triedy
miladahorvathova@gmail.com 89 detí celkovo