Súťaž 2018
Späť na zoznam

Slniečko na Briežku

„Svieť slniečko, svieť, s tebou je krajší svet Zriaďovateľom materskej školy je Mesto Námestovo. Sme 6 triedna materská škola SLNIEČKO NA BRIEŽKU, ponúkame variabilnú starostlivosť deťom spravidla od 2 do 6 rokov, vrátane detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou a detí so špeciálno-pedagogickými potrebami. V materskej škole vytvárame vo výchovno-vzdelávacom procese podmienky, ktoré umožňujú deťom aktívne učenie hrou v ktorej dominuje zážitkové učenie. V 6 triedach je dobrá klíma a bezpečie, estetické a podnetné prostredie, farebnosť je prispôsobená deťom pričom realizujeme náš Školský vzdelávací program - Slniečkom ku zdraviu. Deti sa môžu učiť to čo ich zaujíma, môžu využívať vlastné skúsenosti, to čo sa učia je primerané k ich úrovni poznania. Realizácia celého edukačného procesu je zaujímavá a príťažlivá. K podmienkam sa samozrejme radia aj pravidlá samého učenia sa. Deti sa môžu pýtať, môžu vyjadrovať nespokojnosť bez obavy z ohrozenia, dostávajú šancu, aby boli úspešné, dôverujeme im, že to dokážu, môžu byť tvorivé, učiť sa s kamarátmi. Každá trieda má vlastný symbol - MYŠKY, LIENKY, JEŽKOVIA, SOVIČKY, MEDVEDÍKY, ZAJAČIKY a veľmi radi privítajú aj ŽABKU BUPI, aby sa mohli spolu hrať a zabávať.

Veterná 159, Námestovo 02901 0911944600
Mgr. Tatiana Trnková 6 tried
skolkabrehy@orava.sk 127 detí celkovo