Súťaž 2018
Späť na zoznam

Materská škola LIPA

Materská škola LIPA je jednotriedna škôlka s vyučovacím jazykom slovenským. Je to zmiešaná trieda detí od 3 do 6 rokov. Je zameraná na podporu zdravia a na zachovanie tradícií obce Marcelová.

Námestie Slobody, Marcelová 946 32 0357798274
Pécsiová Katarína 1 trieda
mslipa@pnet.sk 23 detí celkovo