Súťaž 2018
Späť na zoznam

Materská škola FITKO, gen. Svobodu 744/33, Svidník

V materskej škole vytvárame nové projekty a zvyšujeme citovú príťažlivosť a podnetnosť prostredia zaujímavými aktivitami. Naše ciele orientujeme na dieťa a jeho potreby so zameraním na pohybovú aktivitu. Priamo na školskom dvore je vybudované v spolupráci s nadáciou Volkswagen dopravné ihrisko " Semafor, nie je fór! "na výučbu dopravnej výchovy. V tejto chvíli ukončujeme rekonštrukciu budovy a tak by nám ROZPRÁVKOVÝ HRAD skrášlil školský dvor. Momentálne sa tešíme na výhru s Vašou pomocou. Ďakujeme za podporu a hlasy.....

Gen. Svobodu, 744/33, Svidník +421911482961
Anna Kurečková 5 tried
msgsvobodu@svitel.sk 108 detí celkovo