Súťaž 2018
Späť na zoznam

Materská škola, Mierová 37/19, Humenné

Materská škola sa nachádza v obytnej zóne Sídliska 1 v Humennom. Je 3 – triedna, umiestnená v účelovej budove. Materská škola obohacuje svoju činnosť o zdravotnú výchovu s aktivitami na rozvoj: telesnej a pohybovej zdatnosti /pohybové hry, vychádzky, športové súťaže, predplavecký výcvik, kurz korčuľovania /, starostlivosti o svoje zdravie /rozvoj a dodržiavanie hygienických návykov/, zdravého životného štýlu /stravovanie, oddych, boj proti obezite/.

Mierová 37/19, Humenné 066 01 057/ 775 44 10
Mgr. Tatiana Glodová 3 triedy
ms.mierova.he@gmail.com 63 detí celkovo