Súťaž 2018
Späť na zoznam

Materská škola Krčava

Naša materská škola sa nachádza v obci Krčava. Neďaleko slovensko-ukrajinskej hranice. Je súčasťou základnej školy. Má dve triedy: ,,Slniečka", ktorú navštevujú 2-4 ročné deti a triedu ,,Jabĺčka", ktorú navštevujú 5-6 ročné deti. Spolu sa tu vzdeláva 32 detičiek, ktoré sem dochádzajú aj z okolitých obcí. V škôlke sa nám veľmi páči vykonávame tu množstvo rôznych zaujímavých aktivít. Či už vo vnútri v triedach, kde sa učíme nové pesničky, básničky, riekanky, cvičíme, kreslíme, papáme, ale aj oddychujeme či spinkáme. Vonku na dvore sa do sýtosti vyšantíme, beháme, skáčeme, hráme sa rôzne pohybové hry, lozíme cez preliezky, hojdáme sa a taktiež chodíme na prechádzky. Rozprávkový hrad Bupi by nás veľmi potešil, preto sme sa rozhodli prihlásiť do tejto súťaže a skúsiť šťastie.

Krčava 184, Krčava 072 51 0904 296 419
Bc. Emília Tkáčová 2 triedy
tkacovaemilia2@gmail.com 32 detí celkovo