Súťaž 2018
Späť na zoznam

MŠ BOHROVA, BRATISLAVA

Sme materská škola, ktorá sa nachádza v uzavretom priestore sídliska Dvory 6 v bratislavskej Petržalke, mimo cestnej komunikácie s rozsiahlou školskou záhradou plnou zelene. Kapacita materskej školy je 96 detí, ktoré sú rozdelené do štyroch tried s celodennou prevádzkou. Profilujeme sa ako mestská materské škola so zameraním na regionálnu výchovu, na dopravnú výchovu a digitálnu gramotnosť.

Bohrova 1, Bratislava 02/63451837
Mgr. Jana Oswaldová 4 triedy
msbohrova1@gmail.com 96 detí celkovo