Súťaž 2018
Späť na zoznam

Dolný Vadičov

Naša materská škola je jednotriedna. Leží v malej obci Dolný Vadičov. Jej okolie tvorí prekrásna príroda Vadičovskej doliny , ktorá je súčasťou Kysuckej vrchoviny. Život v MŠ je spätý s okolitou prírodou a ľudovými zvykmi a tradíciami nášho regiónu. Keďže okrem vštepovania prvkov regionálnej výchovy je naša MŠ zameraná na rozvíjanie základov zdravého životného štýlu, radi sme privítali možnosť zapojiť sa do súťaže. Pomôže nám nielen obohatiť prácu s deťmi o nové veselé aktivity, ale poskytne nám aj možnosť získať krásnu cenu , ktorá prispeje k rozvoju pohybových aktivít našich detí na čerstvom vzduchu.

Dolný Vadičov 139, 02345 041/4229236
Pavlina Kačeríková 1 trieda
msdolnyvadicov@gmail.com 24 detí celkovo