Súťaž 2018
Späť na zoznam

Materská škola Ždiar

Motto : ,,Deti sú kvety a radosť násho života..." Súčastná profilácia Materskej školy, vychádza z prírodných daností obce - jej tradícií a polohy. Ochrana prírody je súčasťou enviromentálnej výchovy, ľudové tradície a zvyky sa uplatňujú v regionálnej výchove. Ľudové tradície sú najväčším bohatstvom našej krajiny. Folklór a ľudové tradície sú obdivované svetom ako prejav originality, umeleckého cítenia danej krajiny. Aj naša obec Ždiar má bohato rozvinutú ľudovú kultúru a je potrebné vštepovat deťom lásku a úctu k ľudovej kultúre. Folklór zahŕňa slovesné, hudobné, dramatické a tanečné prvky, v rámci profilácie našej materskej školy zapojíme deti do tohto poznávacieho procesu. Dedičstvo otcov je skryté v kráse ľudových zvykov, tancov, veršov a preto je nevýhnutné prenášať toto dedičstvo z generácie na generáciu.

Ždiar 90, Ždiar 05955 052/4498269
Iveta Vasičáková 2 triedy
mszdiar@gmail.com 36 detí celkovo