Súťaž 2018
Späť na zoznam

Súkromná materská škola Eliáša Lániho 255 Bytča

Naša SMŠ podporuje - jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie sa a začleňovanie sa do skupiny a kolektívu, - priaznivá sociálno-emocionálna klíma Pre každé dieťa vytvoríme harmonické a podnetne prostredie, kde sa budú zdravo vyvíjať fyzicky aj duševne, kde budú šťastne a úspešne pri spoznávaní seba, sveta a iných. Pedagogický prístup v materskej škole opierame o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu.

Eliáša Lániho, Bytča 01401 0902177350
Gabriela Šafránková 2 triedy
safrankovag@gmail.com 27 detí celkovo