Súťaž 2018
Späť na zoznam

Materská škola Leningradská 1, Michalovce

Naša MŠ má šesť tried označených symbolmi zvieratiek, ktoré sú veselé, hravé, usilovné a pomáhajú deťom pri získavaní nových poznatkov, zážitkov a skúseností. Hravou formou ich vedú k tomu, aby vedeli prekonávať prekážky, pomáhať si navzájom, chrániť svoje zdravie, prírodu, hrať sa a pracovať v kolektíve. A hlavne, aby boli spokojné, šťastné, kladne ohodnotené a cítili sa milované. O to všetko sa postarajú šikovné a láskavé pani učiteľky, ktoré vedia, že dieťa je tvor jedinečný, osobitý, zaslúži si lásku, pomoc, pochopenie, povzbudenie a plnohodnotné rozvinutie svojho potenciálu. Úlohou nás pedagógov je pomocou učebných osnov rozvinúť predpoklady dieťaťa, jeho prirodzenú túžbu po poznaní, objavovaní, hraní, ale aj po dobre, múdrosti a kráse. Naše predprimárne vzdelávanie úzko nadväzuje na rodinnú výchovu. Chceme a snažíme sa vytvoriť vstupnú bránu do celoživotného vzdelávania človeka, prezentujúc kladné ľudské hodnoty, kultúru i všeobecne platné tradície spoločnosti. Zabezpečiť deťom plynulý prechod z rodinného sveta do sveta spoločnosti, prechod z hravého detstva k systematickému vzdelávaniu.

Leningradská 1, Michalovce 07101 +421948183021
Iveta Baková 6 tried
iva.bakova@gmail.com 123 detí celkovo