Súťaž 2018
Späť na zoznam

Materská škola Kuzmányho

OZ Zámoček je rodičovské združenie ktoré od roku 2003 podporuje Materskú školu Kuzmányho (MŠ). Záleží nám, aby naše deti svoje škôlkarske roky prežili v podnetnom, zdravom a všestranne rozvíjajúcom prostredí. V združení funguje dobrovoľnícky tím, sme rodičia približne 60 detí navštevujúcich MŠ Kuzmányho. Naše aktivity realizujeme v úzkej spolupráci s personálom MŠ: zveľaďujeme záhradu, staráme sa o okolie budovy, zlepšujeme hracie plochy pre deti, organizujeme podujatia pre deti a rodičov (napr. Detská Burza, Vianočné trhy, Záhradná Olympiáda, rodičovské brigády). Koordinujeme výber a použitie finančných prostriedkov z členských príspevkov a 2% asignácie a zabezpečujeme ďalšie prostriedky z nadačných zdrojov (píšeme projekty, realizujeme aktivity a komunikujeme s donormi).

Kuzmányho 9, Bratislava 811 06 0905233260
Jana Skraková 3 triedy
oz.zamocek@gmail.com 60 detí celkovo