Súťaž 2018
Späť na zoznam

Materská škola Nezábudka Iža

Sme dvojtriedna materská škola v obci Iža. Neustále sa snažíme o zlepšovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a o modernizáciu budovy a okolia svojou prácou a kreativitou. Veľmi by sme sa potešili novému prírastku na náš školský dvor vo forme tejto rozprávkovej výhry.

Ďatelinová 296, 946 39 Iža 0907177223
Daniela Śírová 2 triedy
daniela.sirova8887@gmail.com 32 detí celkovo