Súťaž 2018
Späť na zoznam

MŠ Riečka

MŠ je jednotriedna s heterogénnou skupinou detí vo veku 3-6 rokov. Okrem vzdelávacích aktivít organizuje aj kultúrne aktivity pre obec a akcie pre deti a rodičov. V areáli MŠ sa nachádza betónová plocha využívaná ako dopravné ihrisko a záhrada so šmykľavkou, pieskoviskom, hojdačka a preliezka typu veža zo železných kruhov. Pre lepší rozvoj motoriky detí a ich fyzický rozvoj by nás nové prvky detského ihriska veľmi potešili.

Hlavná 57 , 974 01 048/4197221
Mgr. Iveta Sujová 1 trieda
msriecka@gmail.com 24 detí celkovo