Súťaž 2018
Späť na zoznam

Materská škola Liptovský Peter

Materská škola v Liptovskom Petre je dvoj triedna, s celodennou prevádzkou. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku spravidla od 3 do 6 rokov a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Najvyšší počet detí zodpovedajúci veľkosti vnútorných priestorov (kapacita zariadenia) je 30 detí. Objekt je adaptovaný v bývalej bytovej jednotke po rozsiahlej rekonštrukcii a vyhovuje požiadavkám výchovno - vzdelávacieho procesu detí. Avšak aj napriek tomu sa stále snažíme zveľadovať prostredie škôlky pre väčšie pohodlie našich detí.

Hlavná 1, 033 01 Liptovský Hrádok 0908076977
Papajová Lenka 2 triedy
lenka.papajova@gmail.com 29 detí celkovo