Súťaž 2018
Späť na zoznam

MŠ Nižný Klátov

Naša materská škola podporuje výchovu a vzdelávanie detí z obce, z okolia ale aj z mesta vo veku od 2 rokov. Vytvára kvalitné a podnetné prostredie pre hru a bádateľstvo, pre vytváranie empatickej sociálnej komunity detí, rodičov a priateľov škôlky. Vyhľadávame možnosti na vzdelávanie aj mimo prostredia škôlky, naše deti často navštevujú rôzne akcie a aktivity: divadlá, výstavy, predplavecký výcvik, korčuliarsky výcvik apod. Sme inkluzívne zameraná materská škola a podporujeme začleňovanie detí so špeciálnymi potrebami.

Čaksová 167/1, Nižný Klátov 04412 0903941556
Eva Sobinkovičová 2 triedy
msniznyklatov@gmail.com 25 detí celkovo